Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Krajowe Dni Pola Minikowo 2021 – Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do zapoznania się z informacjami na temat organizowanej operacji „Krajowe Dni Pola Minikowo 2021 – Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce”.

Celem operacji jest upowszechnienie i propagowanie na terenie całego kraju innowacji w produkcji roślinnej poprzez popularyzację postępu hodowlanego roślin uprawnych jak i w obszarze technologii uprawy, nawożenia, ochrony roślin i nawadniania pod kątem Europejskiego Zielonego Ładu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie Krajowych Dni Pola w Minikowie.  Na poletkach odmianowych zaprezentowany zostanie potencjał hodowlany szerokiej gamy gatunków roślin uprawnych. Corocznie impreza cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.  Celem operacji jest także wymiana fachowej wiedzy w obszarze postępu hodowlanego, technologii uprawy, ochrony roślin, nawożenia oraz nawadniania, a także innowacji w obszarze rolnictwa precyzyjnego. Operacja obejmie wszystkich uczestników zainteresowanych tematem. Rezultaty będą rozpowszechnione na terenie całej Polski. Będzie to możliwe dzięki zorganizowaniu cyklu konferencji, demonstracji oraz relacji „na żywo” z Krajowych Dni Pola.

Grupa docelowa: rolnicy, przedstawiciele doradztwa rolniczego, pracownicy uczelni i jednostek naukowych, przedsiębiorcy, studenci kierunków rolniczych, zainteresowani tematyką operacji.

Szczegółowe i aktualne informacje zamieszczane są na stronach:

www.dnipola.kpodr.pl

Kanał na YouTube

Profil na Instagramie

Skip to content