Flesz SIR

Serdecznie zapraszamy do lektury pierwszego wydania newslettera „Flesz SIR” zawierającego bieżące informacje z zakresu innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie  i na obszarach wiejskich. Ponadto znajdą w nim Państwo inspirujące pomysły, a także opisy realizowanych przez jednostki SIR, Partnerów SIR oraz Grupy Operacyjne działające na rzecz innowacji, projektów. Dodatkowo w tym wydaniu zwracamy szczególną  uwagę na możliwości uzyskania wsparcia  finansowego w ramach poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz innych programów operacyjnych. Przekazujemy również informacje o wartych uwagi wydarzeniach organizowanych zarówno przez naszą Sieć, pozostałe jednostki doradztwa rolniczego oraz inne instytucje i podmioty, których celem jest wspieranie wdrożeń innowacji w rolnictwie.

„Flesz SIR” będzie cyklicznym newsletterem wydawanym przez Zespół Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie.

do pobrania: Flesz_SIR-5-2021

Skip to content