Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Zielony ład blisko nas”

Operacja ma na celu popularyzację oraz upowszechnienie praktycznych zasad, które dotyczą Europejskiego Zielonego Ładu. Szczególnie strategii na rzecz różnorodności biologicznej oraz „od pola do stołu”, które kładą nacisk na nową i lepszą równowagę między przyrodą, systemami żywnościowymi, a różnorodnością biologiczną. Tak aby chronić zdrowie i dobrobyt obywateli, a równocześnie zwiększać konkurencyjność i odporność UE.  Przedmiotem operacji jest opracowanie filmów z zakresu m.in. pestycydów, środków przeciwdrobnoustrojowych, sieci szerokopasmowego internetu, rolnictwa ekologicznego, elementów krajobrazu i składników pokarmowych. Operacja będzie obejmowała również innowacje społeczne na wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.  Przedmiotem operacji jest opracowanie i realizacja 13 filmów z zakresu przedmiotowej tematyki operacji, które udostępnione zostaną za pośrednictwem mediów cyfrowych oraz wykorzystywane będą jako materiały dydaktyczne. To z kolei pozwoli osiągnąć zamierzone cele operacji.

Zapraszamy od oglądania felietonów na antenie TVP Bydgoszcz, w każdy piątek o 1950.

https://bydgoszcz.tvp.pl/55804941/zielony-lad-blisko-nas

Skip to content