Grudniowy numer newslettera EIP-AGRI

W grudniowym  numerze newslettera EIP-AGRI m.in. następujące informacje:

  • Zapobieganie marnowaniu wody dzięki technologiom bezprzewodowym – włoski projekt SmartLand mający na celu optymalizację efektywności wykorzystania wody w rolnictwie w kontekście zmian klimatycznych poprzez budowanie sieci współpracy pomiędzy rolnikami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorcami zajmującymi się technologiami wykorzystującymi Internet rzeczy (IoT).
  • Poprawa jakości wody –  irlandzka Grupa Operacyjna opracowała program mający na celu wspieranie i utrzymanie działalności rolniczej, przy jednoczesnym doprowadzeniu do poprawy jakości wody w skali zlewni lokalnej rzeki.
  • EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 3 nowych grup fokusowych:

– Sustainable ways to reduce the use of pesticides in pome and stone fruit production (Zrównoważone sposoby na ograniczenie stosowania pestycydów w produkcji owoców ziarnkowych i pestkowych),
– Digital tools for sustainable nutrient management (Cyfrowe narzędzia do zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczymi),
– Nature-based solutions for water management under climate change conditions (Środowiskowo zorientowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej w warunkach zmiany klimatu).

Zgłoszenia można wysyłać do 11 stycznia 2022 r.

  • Przekształcanie innowacji leśnych w praktykę – do pobrania materiały z seminarium EIP-AGRI, zorganizowanym online w dniach 24 i 25 listopada br., w którym wzięło udział ponad 150 osób. Uczestnicy dzielili się doświadczeniami i prowadzili dyskusje na temat zrównoważonej gospodarki leśnej, koncentrując się na wiedzy o lasach i innowacjach społecznych.
  • Dane gospodarstwa dla lepszej wydajności gospodarstwa – do pobrania materiały z interaktywnych warsztatów online na temat technologii cyfrowych i rozwiązań opartych na danych, które mogą pomóc rolnikom pracować bardziej precyzyjnie, optymalnie i w sposób zrównoważony, pomagając zwiększyć wydajność gospodarstw.
  • AKIS w centrum uwagi – nowa witryna EIP-AGRI dedykowana skutecznym systemom wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS) umożliwiająca dostęp do bieżących informacji, wyników działań EIP-AGRI, publikacji, cennych zasobów.
  • Film na temat badania efektywności siewu szybkobieżnego opracowany przez węgierską Grupę Operacyjną.
  • Unijna strategia glebowa – w listopadzie br. Komisja Europejska przedstawiła nową strategię UE dotyczącą poprawy jakości gleb w Europie do roku 2030, która jest powiązana m.in. z Europejskim Zielonym Ładem i strategią UE na rzecz różnorodności biologicznej. Strategia ta została poparta licznymi konsultacjami społecznymi. Określa ramy i konkretne środki ochrony, przywracania i zrównoważonego użytkowania gleb.
  • Legume Hub – platforma wiedzy o roślinach strączkowych – bezpłatna, wielojęzyczna platforma przeznaczona do dzielenia się wiedzą i spostrzeżeniami w celu wspierania uprawy i użytkowania roślin strączkowych. Publikowane są najlepsze praktyki (po wzajemnej ocenie) związane z kwestiami roślin strączkowych z różnych łańcuchów wartości: od hodowli roślin, działalności w gospodarstwie, po przetwarzanie i konsumpcję, wyszukiwanie według rodzaju uprawy, według inwentarza żywego itp.

Do pobrania newsletter w oryginalnej wersji językowej

Do pobrania newsletter – tłumaczenie na język polski przy pomocy Google Translate

Skip to content