Majowy EIP-AGRI

Majowy numer newslettera EIP-AGRI dostępny, a w nim m.in. następujące informacje:

  • Zdrowa żywność i krótkie łańcuchy dostaw  – Grupa Operacyjna z Litwy opracowuje model krótkich łańcuchów dostaw żywności i lokalnych rynków dla zdrowych, świeżych, sezonowych produktów, bogatych w czynne związki biologicznie: witaminy, aminokwasy egzogenne, nienasycone kwasy tłuszczowe czy minerały.
  • Cyfrowe narzędzie do budowania obrazu żyzności gleby – przez ostatnie 5 lat doradcy i rolnicy w Irlandii mogli korzystać z cyfrowego narzędzia internetowego do sporządzania indywidualnych i zrównoważonych planów zarządzania składnikami odżywczymi w celu optymalizacji żyzności gleby.
  • Zrównoważone uprawy przemysłowe – do pobrania nowy arkusz informacyjny EIP-AGRI na temat zrównoważonych upraw przemysłowych w Europie podsumowujący ustalenia grupy fokusowej EIP-AGRI na ten temat. W raporcie uwzględniono analizę, w jaki sposób uprawy przemysłowe mogą przyczynić się do nowych możliwości rynkowych i zrównoważonych systemów rolniczych bez zastępowania produkcji żywności.
  • Konferencja Paktu na rzecz Obszarów Wiejskich – Konferencja Paktu na rzecz Obszarów Wiejskich odbędzie się w Brukseli (oraz online) w dniach 15-16 czerwca. Zgromadzi polityków unijnych, krajowych i regionalnych wraz z władzami lokalnymi, interesariuszami społecznymi i gospodarczymi, aby wspólnie pracować nad zarządzaniem paktem dla obszarów wiejskich i gromadzić zobowiązania na rzecz realizacji długoterminowej wizji obszarów wiejskich UE.
  • Dlaczego wydajność paszy ma znaczenie? – nagranie wideo z ostatniego webinarium Beef Innovation Network (BovINE) „Dlaczego wydajność paszy ma znaczenie?” jest już dostępne do obejrzenia na kanale BovINE YouTube. Wydarzenie dotyczyło m.in. następujących kwestii: co sprawia, że ​​zwierzę jest bardziej wydajne? Jak mierzyć wydajność paszy? Czy istnieje związek między wydajnością paszy a emisją metanu?
  • Rolno-środowiskowo-klimatyczne dobra publiczne – projekt CONSOLE był projektem realizowanym w ramach programu Horyzont 2020, skupiającym się na promowaniu dostarczania „rolno-środowiskowych, klimatycznych dóbr publicznych” przez rolnictwo i leśnictwo poprzez opracowywanie rozwiązań umownych między administracją publiczną lub sektorem prywatnym a rolnikami. Na stronie internetowej projektu można przeglądać osiągnięte rezultaty, które obejmują stan wiedzy, studium wykonalności i symulację nowych rozwiązań kontraktowych, a także wyniki całej społeczności praktyków.
  • Od nadmiaru składników odżywczych odpadowych po paszę dla zwierząt – ALG-AD to projekt Interreg testujący nową technologię, która wykorzystuje nadmiar składników odżywczych pochodzących z beztlenowej fermentacji żywności i odpadów rolniczych do uprawy biomasy w postaci alg na paszę dla zwierząt i inne wartościowe produkty.
  • Zielony Tydzień UE – trwa od 30 maja do 5 czerwca 2022 r. Koncentrując się na Europejskim Zielonym Ładzie, podkreślone zostaną trzy główne tematy: gospodarka o obiegu zamkniętym, zero zanieczyszczeń i różnorodność biologiczna. W całej UE odbywa się szereg konferencji, w tym jedna poświęcona Strategii różnorodności biologicznej do 2030 r. w sprawie odbudowy zdegradowanych ekosystemów, a także szeroka gama imprez partnerskich.
  • Nagroda UE dla Kobiet Innowatorek – nagroda UE dla Kobiet Innowatorek jest przeznaczona dla kobiet-przedsiębiorców stojących za przełomowymi innowacjami. Nagroda podnosi świadomość dotyczącą zwiększenia liczby kobiet-innowatorów. Nagrody pieniężne są przyznawane kobietom, które przekształciły pomysły w nowe i zaawansowane produkty i usługi z korzyścią dla ludzi i planety. Termin 18 sierpnia 2022.

Do pobrania newsletter w oryginalnej wersji językowej

Do pobrania newsletter – tłumaczenie na język polski przy pomocy Google Translate

Skip to content