Warsztaty dla doradców ds. wody

W dniach 24 i 25 maja bieżącego roku w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Jandy Połczyńskiego w Minikowie odbyły się warsztaty pn. „Szkolenie animatorów Lokalnych Partnerstw Wodnych”. Finansowane w ramach operacji wpisanej do planu operacyjnego 2022-2023 „Lokalne Partnerstwa Wodne”. Uczestnikami warsztatów byli doradcy ds. wody. Honorowym gościem był Paweł Skonieczek, Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastrukturyi Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Moderatorami spotkania byli Rafał Serafin, ekspert ds. partnerstw i Zenon Lewandowski, ekspert ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich. Był to pierwszy moduł z przewidzianych trzech, na którym zajmowano się umiejętnościami społecznymi – zachowaniem grupowym, liderem i jego rolą, podstawami negocjacji, przewodzeniem w grupie partnerskiej. Zapoznano uczestników z zasadami budowy partnerstwa lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem Lokalnego Partnerstwa Wodnego (LPW) oraz roli Powiatowego Planu Wodnego (PPW).

Głównymi zagadnieniami zjazdu były zagadnienia:

  1. Lokalne Partnerstwo Wodne (LPW) jako aktywny podmiot działający na rzecz racjonalnej gospodarki wodnej na obszarze powiatu.
  2. Diagnoza obszaru i strategia aktywności partnerstwa w oparciu o Powiatowy Plan Wodny (PPW).
  3. Ja jako animator i moja rola jako pomocnika w funkcjonowaniu i realizacji zadań przez partnerstwo wodne.

Skip to content