Grupy operacyjne na Krajowych Dniach Pola 2022

W imieniu Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji online „Grupy operacyjne (EPI) instrumentem wsparcia rozwoju rolnictwa”, która odbędzie się w ramach III Krajowych Dni Pola 2022.

W programie konferencji przewidziano m.in. prezentację grup operacyjnych w formie filmów. Dodatkowo krajowy broker Aleksander Bomberski poprowadzi wykład na temat roli i zadań Grup Operacyjnych w kontekście współpracy wielopodmiotowej, zaangażowania podmiotów naukowych w wypracowaniu praktycznych i nowatorskich rozwiązań istniejących problemów, wzmacniających powiązanie sektora rolno-spożywczego z sektorem badawczo-rozwojowym.

Prezentacja działalności Grup Operacyjnych:
Minikiwi mały wielki owoc – Opracowanie optymalnej  technologii pozbiorczej dla owoców minikiwi (Actinidia arguta) oraz prototypu modułu nieinwazyjnie sortującego owoce pod względem stopnia dojrzałości.
Bazydrill – Innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku do podsiewu użytków zielonych służące poprawie ilości i jakości paszy dla przeżuwaczy oraz ochronie gleb, wód i klimatu.
Spersonalizowane Sery twarogowe – Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie wytwarzania spersonalizowanych serów twarogowych o zwiększonych właściwościach prozdrowotnych we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego.
Original Food – Zaimplementowanie i dostosowanie do warunków klimatyczno-glebowych Polski innowacyjnej technologii produkcji owoców z zamkniętym system nawadniania i biofortyfikacji jodem i selenem na przykładzie żurawiny.
EPI Kwiaty Cebulowe – Wdrożenie ulepszonego produktu, innowacyjnej technologii i metod organizacji produkcji w produkcji cebulowych roślin ozdobnych przy wykorzystaniu wysokociśnieniowego zamgławiania komór chłodniczych nadtlenkiem wodoru stabilizowanego srebrem.
Pradawne Ziarno – Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej.
Gardena – Innowacyjne rozwiązania w uprawie, przechowalnictwie i wprowadzaniu na rynek polskiej odmiany ziemniaka wysoko odpornej na Phytophthora infestans.
NOVA TRAWA – Wprowadzenie na rynek innowacyjnej odmiany życicy trwałej zasiedlonej przez symbiotyczne grzyby endofityczne. Celem jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej trawy z symbiontem o podwyższonej trwałości i odporności oraz opracowanie technologii produkcji i strategii marketingowej.

Data: 9.06.2022 r. – czwartek | Czas trwania: 10:00-13:00

Poniżej link do rejestracji:
https://modrwarszawa.clickmeeting.com/grupy-operacyjne-epi-agri-instrumentem-wsparcia-rozwoju-rolnictwa/register

Skip to content