Apiturystyka- wyjazd studyjny

„Apiturystyka – innowacyjna forma rozwoju dla gospodarstw pasiecznych i agroturystycznych”- województwo mazowieckie i warmińsko-mazurskie,  12-14 września 2022 r.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie realizuje operację pn. „Apiterapia szansą na innowacyjny rozwój na obszarach wiejskich” w ramach której odbędzie się między innymi wyjazd studyjny  „Apiturystyka – innowacyjna forma rozwoju dla gospodarstw pasiecznych i agroturystycznych” na teren województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego w dniach 12-14 września 2022 r. Do udziału w wyjeździe zapraszamy pszczelarzy, właścicieli kwater agroturystycznych, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli doradztwa rolniczego, pracowników naukowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowanych pszczelarstwem, apiterapią, apiturystyką.

Operacja ma na celu zapoznanie uczestników z innowacyjnymi rozwiązaniami w pasiekach i obiektach turystycznych na obszarach wiejskich oraz wskazanie dobrych przykładów dotyczących dywersyfikacji dochodów w gospodarstwach pasiecznych i agroturystycznych. Realizacja niniejszej operacji przyczyni się do promocji pszczelarstwa, produktów pasiecznych i apiterapii. Wskaże również ciekawe sposoby gospodarowania i prowadzenia własnego biznesu na obszarach wiejskich.

Nabór uczestników wyjazdu trwa do 6 września 2022 roku. Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy dostarczyć (poczta, e-mail, osobiście) na adres: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział Zarzeczewo, ul. Nizinna 9, 87-801 Włocławek 3, z dopiskiem „Wyjazd studyjny – apiturystyka”, lub anna.dykczynska@kpodr.pl (skan z podpisem). O uczestnictwie w wyjeździe studyjnym decyduje kolejność zgłoszeń.

Ramowy program wyjazdu

DZIEŃ 1

1. Zbiórka, sprawy organizacyjne.

2. Przejazd z Włocławka (parking pod Halą Mistrzów) do miejscowości Urle pod Warszawą (województwo mazowieckie).

3. Wizyta studyjna w Pasiece Miodowa Manufaktura – Magdalena i Krzysztof Kozerscy – URLE:

– poczęstunek: kawa, herbata, ciasto
– studium przypadku
– warsztaty z wyrobu kosmetyków na bazie produktów pszczelich
– obiad

4. Przejazd z miejscowości Urle w okolice Ełku.

5. Kolacja, nocleg (Ełk).

DZIEŃ 2

1. Śniadanie

2. Wizyta studyjna w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku (województwo warmińsko-mazurskie):

– wykład na temat ekologicznego prowadzenia pasieki
– przerwa, kawa z poczęstunkiem
– wykład na temat apiterapii

3.  Przejazd do miejscowości Pastwiska (województwo warmińsko-mazurskie).

4. Obiad.

5. Wizyta studyjna w Zagrodzie Edukacyjnej Pasieka Pucer w Pastwiskach:

– studium przypadku
– wykład – pomysł na biznes – „Jak pszczelarstwo stało się sposobem na biznes”
– wykład na temat apiterapii i wykorzystania produktów pszczelich
– warsztaty – wykonywanie domowych kosmetyków na bazie produktów pszczelich

6.  Kolacja i nocleg.

DZIEŃ 3

1. Śniadanie, przejazd do miejscowości Purda (województwo warmińsko-mazurskie).

2. Wizyta studyjna w Zagrodzie Edukacyjnej Warmińska Pszczoła (4 godz.):

– historia pszczelarstwa na terenach Warmii – pszczelarstwo dawniej i dziś
– spacer po Zagrodzie – z wizytą w domku agroturystycznym, po pasiece, z wizytą w domku do apiterapii, w pracowni pszczelarskiej oraz domu szkoleniowym
– prelekcja w sali szkoleniowej – do uzgodnienia, np. apiterapia
– zajęcia warsztatowe – do uzgodnienia, np. wykonanie świecy woskowej z węzy pszczelej
– prezentacja rodziny pszczelej w przeszklonych ulach demonstracyjnych trutnie lub z wizytą u rodziny pszczelej
(oglądanie rodziny w ulu, w strojach ochronnych)
– poczęstunek okraszony miodem – ciasto, kawa, herbata

3. Obiad

4. Wizyta studyjna w pasiece p. Krzysztofa Wieczorka, Wilkowo 26, 11-015 Olsztynek (województwo warmińsko-mazurskie):

– studium przypadku – przykład pszczelarza hobbysty, który rozszerzył swojądziałalność poprzez świadczenie usług w zakresie apiterapii
– apiinhalacje – seanse w apidomkach

5. Powrót do Włocławka (parking Hala Mistrzów).

Do pobrania:

Karta zgłoszeniowa wyjazd studyjny

Osoba odpowiedzialna za organizację i zapisy: Anna Dykczyńska, tel. 723 330 996, e-mail: anna.dykczynska@kpodr.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Wyjazd studyjny realizowany w ramach operacji pn. „Apiterapia szansą na innowacyjny rozwój na obszarach wiejskich” wpisanej do Planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023.  Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Skip to content