Wyjazd studyjny – województwo dolnośląskie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w dniach 19-22 września 2022 r. organizuje Wyjazd studyjny w ramach operacji pn. Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego poprzez poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych” – województwo dolnośląskie.  Operacja własna realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie SIR, Plan Operacyjny na lata 2022–2023.

W ramach programu wyjazdu studyjnego zaplanowano:

– wizyta w gospodarstwie Agropol  Sp. z o.o., p. Stanisława Choma,  Rybnica 166, 58-512 Stara Kamienica

– wizyta w gospodarstwie ekologicznym „Kowalowe Skały” p. Agaty Kowal – Ruschil Wrzeszczyn 25A, 58-508 Jelenia Góra

– wizyta w gospodarstwie państwa Heleny i Roberta Pokrzywa, Różana 20, 58-350 Mieroszów

– wizyta w gospodarstwie i przetwórni ”Wańczykówka”, państwa  Lucyny i Sylwestera Wańczyków, ul. Św. Anny 9, 58-405 Krzeszów

– wizyta w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie, ul. Okrzei 28, 58-580 Szklarska Poręba

Uczestnicy wyjazdu:

Wyjazd studyjny skierowany jest do 25 osób dorosłych, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, wpisujących się w grupę docelową:

– rolnik ekologiczny,

– przetwórca ekologiczny,

– rolnik konwencjonalny zainteresowany systemem rolnictwa ekologicznego,

– doradca rolny.

Nabór:

Nabór trwa do 12.09.2022 r.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową proszę dostarczyć na adres e-mail: karina.wroniecka@kpodr.pl (skan z podpisem) z dopiskiem „Wyjazd studyjny – woj. dolnośląskie”.

O uczestnictwie w wyjeździe studyjnym decyduje kolejność zgłoszeń.

Cel przedsięwzięcia

Celem operacji Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego poprzez poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych”  jest usprawnienie ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich. Podjęta inicjatywa ma na celu pomoc rolnikom w zdobywaniu wiedzy, doświadczenia oraz kontaktów w celu rozwoju swoich gospodarstw. Poprzez rozwój istniejących gospodarstw ekologicznych nastąpi popularyzacja idei rolnictwa ekologicznego wśród innych rolników jak i całego społeczeństwa. Koncentrowanie się na przetwórstwie produktów ekologicznych jest niezwykle ważne nie tylko ze względu na poszerzenie oferty dostępnych produktów na rynku lokalnym, ale również ze względu na lepszy wynik finansowy gospodarstwa, co w konsekwencji przełoży się na rozwój rolnictwa ekologicznego. Ze względu na to, że proces produkcji w rolnictwie ekologicznym jest niezwykle trudny i wymaga szerokiej wiedzy specjalistycznej operacja umożliwi zniwelowanie wielu problemów, pozwoli na nawiązanie współpracy, która zaowocuje rozwojem rynku ekologicznego. Z uwagi na rosnące wymagania konsumentów względem produktów żywnościowych, produkcja żywności ekologicznej w oparciu o określone i sprawdzone standardy, gwarantuje unikalną jakość produktu. Stanowi to szansę dla rozwoju gospodarstw rolnych i jednocześnie jest okazją do zainicjowania sieci współpracy partnerskiej wśród istniejących gospodarstw ekologicznych, zakładów przetwórczych i innych podmiotów działających na rzecz rolnictwa ekologicznego. Głównym zamierzeniem operacji jest dostarczenie i upowszechnianie wiedzy na temat tworzenia sieci współpracy partnerskiej, co pozwoli na podejmowanie przez rolników oddolnych decyzji o zorganizowanej formie współdziałania lokalnych producentów ekologicznych. Realizacja operacji umożliwi wymianę wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy uczestnikami wyjazdu, wizytowanymi rolnikami oraz podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa ekologicznego. Efektem będzie rozpowszechnienie poznanych praktyk w rolnictwie ekologicznym w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenia podczas wyjazdu studyjnego.

Karta zgłoszeniowa wyjazd studyjny 19-22.09.2022r.

Osoba odpowiedzialna za organizację i zapisy:

Karina Wroniecka

tel. 723 331 451

e-mail: karina.wroniecka@kpodr.pl

Skip to content