Wrześniowe wydani biuletynu EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z wrześniowym wydaniem biuletynu EIP-AGRI, koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu europejskim.

Biorąc pod uwagę nową propozycję UE mającą na celu ograniczenie stosowania pestycydów o 50% do 2030 r., bieżące wydanie biuletynu koncentruje się na ich zrównoważonym stosowaniu:

  • Alternatywne sposoby zwalczania larw chrząszczy w produkcji ziemniaków – larwy te powodują duże straty w produkcji ziemniaków. Grupa Operacyjna w Austrii przeprowadza próby mające na celu znalezienie środków kontroli pozwalających uniknąć stosowania syntetycznych pestycydów.
  • Certyfikacja owoców i warzyw bez pozostałości pestycydów – polska Grupa Operacyjna opracowuje system certyfikacji zero-pozostałości, dostarczający konsumentom bardziej szczegółowych informacji na temat jakości kupowanego produktu, zachęcając jednocześnie do dalszego stosowania technik rolniczych w celu ochrony środowiska.
  • Zintegrowane zarządzanie szkodnikami w sadownictwie – od 30 lat rolnik Marc Cocquyt z Belgii angażuje się w ograniczanie stosowania pestycydów w swoich sadach. W tym czasie osiągnął 90% redukcję. Rolnik używa drapieżnych roztoczy, które pomagają kontrolować czerwone pająki i rdzawe roztocza. Dzięki ograniczeniu stosowania pestycydów pojawiło się wiele pożytecznych owadów. Rolnik sadził również żywopłoty, które nie tylko zapewniają korzyści jako obrzeża pól i ochronę przed wiatrem, ale także służą jako schronienie dla wielu ptaków i owadów.
  • Zrównoważone sposoby na ograniczenie stosowania pestycydów w produkcji owoców ziarnkowych i pestkowych­  – Grupa fokusowa EIP-AGRI bada alternatywne metody wobec pestycydów, począwszy od technologii, takich jak czujniki i techniki oprysków, po przeprojektowanie sadów w celu poprawy agroekologii. Członkowie Grupy fokusowej odwiedzili Grupę Operacyjną we Włoszech, opracowującą metodę wykorzystującą pułapki feromonowe na skalę regionalną do walki z marmoryzowanym pluskwiakiem śmierdzącym. Raport zostanie wkrótce opublikowany.
  • Przypomnienie o możliwości dołączenia do prac w nowych  Grup Fokusowych  EIP-AGRI – zwiększenie bioróżnorodności na gruntach rolnych poprzez cechy krajobrazu o dużej różnorodności, rolnictwo społeczne i innowacje, odzyskiwanie opuszczonych gruntów rolnych. Zgłoszenia do 19 września 2022 r.
  • Działania EIP-AGRI związane ze zrównoważonym stosowaniem pestycydów – nowa podstrona internetowa EIP-AGRI, która podsumowuje działania EIP-AGRI i jego sieci na temat zrównoważonego stosowania pestycydów w rolnictwie i leśnictwie UE.
  • Projekty z sieci EIP-AGRI dotyczące zrównoważonego stosowania pestycydów – prawie 450 z 2500 aktualnie działających grup operacyjnych, czyli 18%, skupia się na tematach związanych ze zrównoważonym stosowaniem pestycydów. W ramach programu „Horyzont 2020” sfinansowano już ponad 30 projektów badawczych i innowacyjnych, inwestując ponad 160 mln euro w ochronę zdrowia roślin i promowanie zintegrowanej ochrony przed szkodnikami. Obecnie uruchamianych jest więcej projektów Horyzontu z ostatniego naboru, na przykład Sieć Tematyczna Opera8 promująca rozwiązania w zakresie niechemicznego zwalczania chwastów w oparciu o wiedzę i wyniki grup operacyjnych.

I inne.

Do pobrania newsletter w oryginalnej wersji językowej

Do pobrania newsletter – tłumaczenie na język polski przy pomocy Google Translate

Skip to content