Biuletyn „Innovation, Knowledge Exchange / EIP – AGRI”

Zachęcamy do zapoznania się z tematycznym biuletynem „Innovation, Knowledge Exchange / EIP – AGRI”, wydanym w ramach Europejskiej Sieci Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Bieżący numer poświęcony jest tematyce rolnictwa ekologicznego, a w nim m.in. następujące informacje:               

  • Walońscy rolnicy testują strategie ograniczania orki i pestycydów – rolnicy, naukowcy, doradcy i inni łączą siły w żywym laboratorium w Walonii. Rolnik ekologiczny Vincent: „Zdecydowałem się dołączyć do grupy, ponieważ chciałem zdobyć nową praktyczną wiedzę na temat zmniejszania intensywności orki dla upraw polowych w celu poprawy żyzności gleby. Zwalczanie chwastów jest moim największym wyzwaniem”.
  • Przyjazne środowisku techniki ekologicznej ochrony przed szkodnikami w sadach – ECO_FRUCT_BN, rumuńska grupa operacyjna, opracowuje metody poprawy zwalczania szkodników owadzich w ekologicznej produkcji owoców. Próby przeprowadzane są na czterech pilotażowych farmach stosujących strategie zintegrowanej ochrony przed szkodnikami oraz rozwiązanie do przechowywania owoców ekologicznych. Ich celem jest poprawa produkcji ekologicznej przy jednoczesnej ochronie środowiska i bioróżnorodności.
  • Plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej w UE – w ramach Europejskiego Zielonego Ładu UE dąży do objęcia co najmniej 25% gruntów rolnych UE rolnictwem ekologicznym do 2030 r. Aby pomóc w osiągnięciu tego celu, opracowano plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej w UE.
  • Rolnictwo ekologiczne w centrum uwagi – rolnictwo ekologiczne umożliwia rolnikom produkcję żywności wysokiej jakości przy niskim wpływie na środowisko. Unikając stosowania środków chemicznych, systemy rolnictwa ekologicznego mają pozytywny wpływ na nasze środowisko, klimat, bioróżnorodność, dobrostan zwierząt, dochody rolników. Europejska Sieć WPR  wspiera rolnictwo ekologiczne poprzez promowanie i dzielenie się innowacyjnymi praktykami.
  • Broszura EIP-AGRI Rolnictwo ekologiczne: innowacyjne podejścia do wspierania konwersji – broszura przedstawiająca inspirujące przykłady udanego przejścia na rolnictwo ekologiczne. Programy transformacji kierowane przez rolników w Irlandii, biodystrykt – ekologiczny model rozwoju – we Włoszech oraz więcej platform i projektów, które działają na rzecz silniejszego ekologicznego łańcucha wartości.
  • Warsztaty EIP-AGRI „Przejście na rolnictwo ekologiczne” – relacja z warsztatów, które odbyły się we Włoszech w czerwcu 2022 roku. Celem wydarzenia była wymiana wiedzy i inspirujących praktyk, które mogą wspierać rolników w pomyślnym przejściu na rolnictwo ekologiczne. Trzy wizyty w terenie pozwoliły uczestnikom na poznanie innowacyjnych podejść do zwiększania skali konwersji.
  • Grupa Tematyczna ds. Wzmacniania pozycji rolników w ekologicznym łańcuchu dostaw – Punkt kontaktowy ds. wdrażania WPR (ENRD) utworzył tę grupę tematyczną w kontekście strategii „od pola do stołu” i planu działania na rzecz produkcji ekologicznej. Grupa składa się z ludzi z całego ekologicznego łańcucha dostaw, badających aktualne podejścia i identyfikujących czynniki sukcesu. Ich drugie spotkanie odbędzie się 24 listopada
  • Pobudzanie innowacji w ekologicznej produkcji owoców – projekt BIOFRUITNET Horizon 2020 zbiera, ocenia i udostępnia najlepsze praktyki w zakresie zwalczania szkodników i chorób w produkcji owoców ziarnkowych, pestkowych i cytrusowych.
  • Horyzont Europa i rolnictwo ekologiczne – pod koniec listopada zostanie opublikowany program prac programu Horyzont Europa dotyczący zaproszeń na lata 2023-2024. Klaster 6 „Horyzont Europa” poświęcony „Żywności, biogospodarce, zasobom naturalnym, rolnictwu i środowisku” obejmuje siedem różnych „kierunków” na takie tematy, jak bioróżnorodność i gospodarka o obiegu zamkniętym. Rolnictwo ekologiczne obejmuje różne miejsca docelowe, tworząc powiązania między połączeniami i zapewniając cenną synergię.

 

Do pobrania newsletter w oryginalnej wersji językowej

Do pobrania newsletter – tłumaczenie na język polski przy pomocy Google Translate

 

Skip to content