Listopadowy wydanie biuletynu Europejskiej Sieci WPR

W bieżącym numerze, m.in.:

  • • Od opustoszałego terenu do oazy bioróżnorodności – ten projekt przekształcił 200-hektarowy obszar w Grecji, który cierpiał z powodu pustynnienia, w kwitnący, zdrowy i produktywny ekosystem. Obecnie znajduje się na nim 40 000 drzew oliwnych uprawianych ekologicznie zgodnie z praktykami przyjaznymi dla środowiska, co przyczynia się do regeneracji lokalnej gospodarki, a także zwiększania różnorodności biologicznej.
  • • Pomaganie młodym przedsiębiorcom w zadawaniu właściwych pytań – szwedzka Grupa Operacyjna opracowuje narzędzie, które pomaga przedsiębiorcom zaplanować przyszłą zmianę właściciela lub emeryturę. Zawiera również wskazówki dotyczące kwestii dotyczących długoterminowego zrównoważonego rozwoju firmy oraz znaczenia osobistych wartości dla przedsiębiorczości i przywództwa.
  • • Raporty 3 grup fokusowych EIP-AGRI – zrównoważone sposoby na ograniczenie stosowania pestycydów w produkcji owoców ziarnkowych i pestkowych; rozwiązania oparte na przyrodzie (nature-based) dla gospodarki wodnej w warunkach zmiany klimatu; cyfrowe narzędzia do zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczym.
  • • Nadchodzące tematy dla Europejskiej Sieci WPR – Innowacje i wymiana wiedzy – w ciągu najbliższych kilku miesięcy w ramach instrumentu wsparcia sieci WPR UE „Innowacje i transfer wiedzy – EIP-AGRI” prowadzone będą działania dotyczące m.in.: młodych przedsiębiorców, inteligentnego rolnictwa o obiegu zamkniętym, dobrostanu zwierząt, zrównoważonego stosowania pestycydów, AKIS, bezpieczeństwa żywnościowego, rolnictwo, odzyskiwanie opuszczonych gruntów i bioróżnorodność.
  • • Europejski Tydzień Ograniczenia Odpadów – od 19 do 27 listopada 2022 r. odbędzie się Europejski Tydzień Ograniczania Odpadów, którego celem jest podnoszenie świadomości na temat zrównoważonej gospodarki zasobami i odpadami. W ramach tego wydarzenia co roku organizowane są konkursy, których poprzednimi zwycięzcami są innowacyjne projekty rolnicze, tak jak np. „InCommOn”, który zbiera zużyte fusy z kawy i zamienia je w bioenergię i kompost. Nadal możesz zgłosić swój projekt, termin upływa 13 listopada br.
  • • Podcast: Bardziej zrównoważona kontrola szkodników, jak wygląda jej przyszłość? – posłuchaj najnowszego podcastu Food for Europe poświęconego zwalczaniu szkodników i nowym prawodawstwu UE. Podcast zawiera wywiad z belgijskim rolnikiem, który od lat stosuje zintegrowaną ochronę przed szkodnikami (IPM). Prowadzący podcast rozmawiają również z ekspertem z Komisji na temat przepisów prawnych oraz z francuskim naukowcem, który przedstawia najnowsze badania nad alternatywnymi, bardziej przyjaznymi dla środowiska pestycydami.
  • • Grupy operacyjne ds. zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu gospodarstw – irlandzka Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich wydała nową broszurę prezentującą osiem irlandzkich grup operacyjnych działających w obszarach zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu gospodarstw rolnych.
  • • Odporne, zrównoważone rolnictwo i zmiana klimatu – istnieje wiele projektów zajmujących się tematami zrównoważonego i odpornego rolnictwa w kontekście zmian klimatycznych. Zainteresowany? Obejrzyj filmy z projektu Horizon UNTWIST, który koncentruje się na zmienności klimatu i ekstremalnych zjawiskach pogodowych, które w coraz większym stopniu wpływają na plony i wartość upraw, lub sprawdź ClieNFarms wspierający hodowców nasion oleistych w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych.
  • • Konsultacje społeczne: Zrównoważone Systemy Żywności – Komisja oczekuje Państwa wkładu do kandydującego partnerstwa w ramach programu „Horyzont Europa” pn. „Zrównoważone systemy żywnościowe dla ludzi, planety i klimatu Strategiczny program badań i innowacji”.
  • • Konferencja o innowacjach w ograniczaniu i rekultywacji zanieczyszczeń gleb rolniczych – wydarzenie to odbędzie się w Brukseli i on-line 21 listopada. Jest współorganizowany przez LIFE AgRemSO3il , Diverfarming i Best4soil . Te 3 europejskie projekty zaprezentują swoje innowacyjne wyniki, po czym nastąpi otwarta debata na temat ich praktycznych zastosowań w obecnych europejskich uwarunkowaniach prawnych, ekonomicznych i technicznych. Rejestracja uczestnictwa do 16 listopada br.  do godz. 13:30 w celu uczestnictwa na miejscu oraz do  20 listopada br.  w celu udziału online.

 

Do pobrania newsletter w oryginalnej wersji językowej

Do pobrania newsletter – tłumaczenie na język polski przy pomocy Google Translate

Skip to content