II Forum Grup Operacyjnych z województwa kujawsko-pomorskiego

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na II Forum Grup Operacyjnych z województwa kujawsko-pomorskiego, które odbędzie się 21 listopada 2022 r. w Minikowie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im.  Leona Janty-Połczyńskiego.

Forum organizowane jest w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ideą wydarzenia jest przede wszystkim sieciowanie osób realizujących projekty w ramach działania Współpraca oraz wymiana doświadczeń. Wydarzenie to będzie również okazją do nawiązania nowych kontaktów i przedyskutowania tematu współpracy pomiędzy różnymi podmiotami.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do udziału w forum członków grup operacyjnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem innowacji w rolnictwie.

Zainteresowanych uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o rejestracje na formularzu dostępnym pod linkiem https://forms.office.com/r/8DUtHeTtiW 
do dnia 17 listopada 2022 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu się na Forum zostanie przesłana mailowo.

Program Forum:

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:10 Otwarcie Forum
10:10 – 10:20 Grupy operacyjne EPI (europejskiego partnerstwa innowacyjnego) jako źródło innowacji w rolnictwie
10:20 – 11:30 Grupy EPI w PS WPR na lata 2023-2027
11:30 – 12:00 Dyskusja
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 13:30 Prezentacja grup EPI z województwa kujawsko-pomorskiego
13:30 – 15:00 Dzielimy się doświadczeniem. Dzisiaj i jutro grup operacyjnych – praca w grupach
15:00 – Obiad

Gośćmi biorącymi udział w debacie będą m.in. Za-ca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW Łukasz Tomczak oraz Dyrektor Departamentu Działań Delegowanych ARiMR Marcin Zieliński

Udział w Forum daje możliwość:

  • poznania możliwości wsparcia grup operacyjnych w nowej perspektywie finansowania
  • zaprezentowania swojej grupy i poznania innych grup EPI z województwa kujawsko-pomorskiego
  • nawiązania kontaktów z osobami realizującymi projekty w ramach działania „Współpraca”
  • wymiany doświadczeń zdobytych w czasie realizacji projektu

Decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu się na Forum zostanie przesłana mailowo.

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z brokerem innowacji
Panią Wioletą Lorenc tel. 667 662 837
e-mail: wioleta.lorenc@kpodr.pl

 

 

 

 

Skip to content