Katalog polskich Grup Operacyjnych EPI już dostępny

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszą w naszym kraju publikacją prezentującą w formie katalogu działania Grup Operacyjnych stanowiących zasadniczy element europejskiego partnerstwa innowacyjnego („#EPI”) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Te wielopodmiotowe partnerstwa z powodzeniem realizują projekty badawczo-wdrożeniowe w ramach działania M16 „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opisy Grup Operacyjnych zawarte w przedmiotowej publikacji dadzą Państwu możliwość przekonania się, że polskie Grupy Operacyjne realizują wiele, bardzo ważnych i ciekawych projektów z zakresu produkcji podstawowej oraz przetwórstwa produktów rolnych.

Warto też podkreślić rolę rolników, którzy zgodnie z założeniami działania „#Współpraca” w wielu przypadkach są liderami lub podmiotami bezpośrednio zaangażowanymi w tworzenie i działalność Grupy Operacyjnej i ich rola w określaniu potrzeb oraz w późniejszej realizacji projektów jest niezbędna dla osiągnięcia praktycznych rezultatów, które mogą być dalej rozpowszechniane i rozwijane.

Katalog na pobrania na stronie #SIR pod linkiem:

https://sir.cdr.gov.pl/…/katalog-polskich-grup…/

Skip to content