Styczniowe wydanie newslettera Flesz SIR

Zapraszamy do zapoznania się ze styczniowym wydaniem newslettera Flesz SIR, zawierającym bieżące informacje z zakresu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, inspirujące inicjatywy i pomysły, nadchodzące wydarzenia oraz kwestie związane z finansowaniem opracowywanych i wdrażanych innowacyjnych rozwiązań. 

Okres noworoczny jest doskonałą okazją do podsumowania tego co się wydarzyło. Rok 2022 roku przyniósł szereg działań i aktywności wszystkich jednostek tworzących struktury Sieci, ale także Partnerów SIR. Nieustannie intensyfikujemy inicjatywy w zakresie transferu wiedzy i innowacji, oraz wspierające tworzenie i funkcjonowanie Grup Operacyjnych EPI.

Z Nowym Rokiem życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, realizacji celów i pomysłów, które przełożą się na kolejne innowacyjne rozwiązania poprawiające konkurencyjność rolnictwa i podnoszące jakość życia zawodowego i osobistego na polskiej wsi.

Flesz-SIR-01-2023

Skip to content