Pszczoła lubi zioła – innowacyjne metody profilaktyki prozdrowotnej z wykorzystaniem apiterapii i fitoterapii

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na krajowy wyjazd studyjny  pn. „Pszczoła lubi zioła – innowacyjne metody profilaktyki prozdrowotnej z wykorzystaniem apiterapii i fitoterapii” w ramach operacji o tym samym tytule. Operacja ma na celu zapoznanie uczestników z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie profilaktyki prozdrowotnej z wykorzystaniem metod naturalnych, takich jak apiterapia i fitoterapia. Projekt wskaże kierunki rozwoju, które mogą być wykorzystane przez pszczelarzy, jak również innych mieszkańców obszarów wiejskich. Poszerzy horyzonty i ułatwi poszukiwanie nowych, ciekawych pomysłów na dywersyfikację dochodów w pasiekach, obiektach turystyki wiejskiej czy też w gospodarstwach rolnych.  Operacja przyczyni się do wytworzenia sieci kontaktów między pszczelarzami, właścicielami kwater turystycznych, rolnikami, doradcami rolniczymi i środowiskiem naukowym.

Zaplanowano wizyty studyjne w województwach mazowieckim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim w dniach od 10.06.2024 (poniedziałek) do 14.06.2024 (piątek).

Do udziału w wyjeździe zapraszamy pszczelarzy, rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli doradztwa rolniczego, przedstawicieli środowiska naukowego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, zainteresowanych pszczelarstwem oraz innowacyjnymi metodami profilaktyki prozdrowotnej widzianej z perspektywy dla człowieka (apiterapia, fitoterapia) oraz dla pszczół (naturalne, ziołowe preparaty lecznicze).

W trakcie wyjazdu, oprócz prelekcji, zwiedzania poszczególnych obiektów, będzie możliwość uczestnictwa w licznych zajęciach warsztatowych. Pobudzi to aktywność uczestników, pozwoli ugruntować wiedzę teoretyczną i nabyć nowe umiejętności.

Nabór uczestników wyjazdu trwa do 24 maja 2024 roku. Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy dostarczyć (poczta, osobiście) na adres: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział Zarzeczewo, ul. Nizinna 9, 87-801 Włocławek 3, z dopiskiem „Wyjazd studyjny – pszczelarze2024”, lub przesłać na adres e-mail: anna.dykczynska@kpodr.pl (skan z podpisem). O uczestnictwie w wyjeździe studyjnym decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoba odpowiedzialna za organizację i zapisy:
Anna Dykczyńska, tel. 723 330 996, e-mail: anna.dykczynska@kpodr.pl

Do pobrania:
Program wyjazdu – Pszczoła lubi zioła
Karta-wyjazd.st.-pszczoła lubi zioła 2024(pdf)

Karta-wyjazd.st.-pszczoła lubi zioła 2024(doc)

Skip to content