Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego – woj. warmińsko-mazurskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
w dniach 25-28 czerwca 2024 r. organizuje
wyjazd studyjny w ramach operacji pn.

„Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego poprzez poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych” – woj. warmińsko-mazurskie

Operacja własna realizowana w ramach Planu Działania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie SIR, Plan Operacyjny na lata 2024–2025.

W ramach programu wyjazdu studyjnego zaplanowano:

– wizyta w gospodarstwie Kombinat Konopny S.A. ul. Berylowa 7F, 82-310 Gronowo Górne www.kombinatkonopny.pl

– wizyta w gospodarstwie ekologicznym oraz młynie EKOZŁOTNA Bohdana i Elżbiety Stankiewiczów, Złotna 28A, 14-300 Morąg. www.ekozlotna.pl

– wizyta w gospodarstwie ekologicznym i serowarni Katarzyny i Grzegorza Łaskich Kozia Farma Złotna, Złotna 29, 14-300 Morąg. www.koziafarma.pl

– wizyta w gospodarstwie ekologicznym Pani Barbary Nadziejko – Mazurska Jagnięcina , miejscowość Sołdany 31, 11-500 Giżycko

– wizyta w gospodarstwie Ekoturystycznym Ostoja, Janina i Wiesław Haraburda, Bartosze 3, 19-300 Ełk. www.ostoja.mazury.pl

Uczestnicy wyjazdu:

Wyjazd studyjny skierowany jest do 25 osób dorosłych, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, wpisujących się w grupę docelową:

– rolnik ekologiczny,
– przetwórca ekologiczny,
– rolnik konwencjonalny zainteresowany,
– doradca rolny.

Nabór:

Nabór trwa do 6.06.2024 r.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową proszę dostarczyć na adres e-mail: karina.wroniecka@kpodr.pl (skan z podpisem) z dopiskiem „Wyjazd studyjny – woj. warmińsko-mazurskie”.

O uczestnictwie w wyjeździe studyjnym decyduje kolejność zgłoszeń.

Cel przedsięwzięcia

Celem operacji „Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego poprzez poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych” jest usprawnienie ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich. Podjęta inicjatywa ma na celu pomoc rolnikom w zdobywaniu wiedzy, doświadczenia oraz kontaktów w celu rozwoju swoich gospodarstw. Poprzez rozwój istniejących gospodarstw ekologicznych nastąpi popularyzacja idei rolnictwa ekologicznego wśród innych rolników jak i całego społeczeństwa. Koncentrowanie się na przetwórstwie produktów ekologicznych jest niezwykle ważne nie tylko ze względu na poszerzenie oferty dostępnych produktów na rynku lokalnym, ale również ze względu na lepszy wynik finansowy gospodarstwa, co w konsekwencji przełoży się na rozwój rolnictwa ekologicznego. Ze względu na to, że proces produkcji w rolnictwie ekologicznym jest niezwykle trudny i wymaga szerokiej wiedzy specjalistycznej operacja umożliwi zniwelowanie wielu problemów, pozwoli na nawiązanie współpracy, która zaowocuje rozwojem rynku ekologicznego. Z uwagi na rosnące wymagania konsumentów względem produktów żywnościowych, produkcja żywności ekologicznej w oparciu o określone i sprawdzone standardy, gwarantuje unikalną jakość produktu. Stanowi to szansę dla rozwoju gospodarstw rolnych i jednocześnie jest okazją do zainicjowania sieci współpracy partnerskiej wśród istniejących gospodarstw ekologicznych, zakładów przetwórczych i innych podmiotów działających na rzecz rolnictwa ekologicznego. Głównym zamierzeniem operacji jest dostarczenie i upowszechnianie wiedzy na temat tworzenia sieci współpracy partnerskiej, co pozwoli na podejmowanie przez rolników oddolnych decyzji o zorganizowanej formie współdziałania lokalnych producentów ekologicznych. Realizacja operacji umożliwi wymianę wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy uczestnikami wyjazdu, wizytowanymi rolnikami oraz podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa ekologicznego. Efektem będzie rozpowszechnienie poznanych praktyk w rolnictwie ekologicznym w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenia podczas wyjazdu studyjnego.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Karta-zgloszeniowa-wyjazd-studyjny-25-28.06.2024
Program wyjazdu 2024 (002)

Osoba odpowiedzialna za organizację i zapisy:
Karina Wroniecka
tel. 723 331 451
e-mail: karina.wroniecka@kpodr.pl

 

Skip to content