Krajowe Dni Pola 2020

W dniach 20-23 czerwca 2020 r. w Minikowie odbyły się Krajowe Dni Pola organizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Polską Izbą Nasienną, Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) – Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie.
Obecni w Minikowie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz Komisarz ds. Rolnictwa UE Janusz Wojciechowski podkreślali, że rola rolnictwa nie ogranicza się tylko do aspektu ekonomicznego, ale powinna uwzględniać szerszy kontekst tzn. dostarczać produktów rolnych wysokiej jakości przy poszanowaniu środowiska naturalnego. W związku z powyższym Unia Europejska w coraz większym stopniu kładzie nacisk na cele nie tylko produkcyjne, ale również przyrodnicze, czego odzwierciedleniem będą m.in. unijne programy realizowane w ramach Zielonego Ładu i nowej WPR.
Krajowe Dni Pola stanowią doskonała okazję do zapoznania się z ofertą odmianową firm nasiennych połączoną z ich prezentacją na poletkach doświadczalnych (ponad 500 odmian roślin uprawnych). Ponadto, zaprezentowano poletka roślin odmian uprawnych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Chrząstowie oraz w Grubnie k. Chełmna. Poletka można będzie zwiedzać, aż do momentu zbioru poszczególnych roślin.
Uzupełnienie prezentacji polowych stanowił dwudniowy cykl konferencji poświęcony najważniejszym zagadnieniom związanym z produkcją rolniczą.

Dzień 1

  • 22 czerwca – KLIMAT, WODA, GLEBA

Dzień 2

  • 23 czerwca – BEZPIECZEŃSTWO BIAŁKOWE KRAJU

Wszelkie informacje o Krajowych Dniach Pola 2020 znajdują się na stronie
https://dnipola.kpodr.pl/

Zapraszamy również do śledzenia wydarzenia w mediach społecznościowych:

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/events/657589028132610/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCC9bUzFo5haRN2ni9jaLz5g

Instagram: https://www.instagram.com/krajowe_dni_pola_2020/?hl=pl

Skip to content