„Program dla polskiego ziemniaka. Bioasekuracja oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie agrotechniki, ochrony i przechowalnictwa ziemniaka”

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR, Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn. „Program dla polskiego ziemniaka. Bioasekuracja oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie agrotechniki, ochrony i przechowalnictwa ziemniaka”.

Grupa docelowa: producenci ziemniaka lub zamierzający podjąć taką produkcję w celu zwiększenia rentowności swoich gospodarstw rolnych, doradcy rolniczy,  producenci mogący być prekursorami technik nawodnieniowych w województwie kujawsko-pomorskim zdolni dać pozytywny przykład w zakresie gospodarowania wodą, inne podmioty zainteresowane tematyką.

W ramach operacji odbędzie się szkolenie, konferencja oraz konkurs.

Termin realizacji:

  • KPODR w Minikowie, GRUBNO 4.09.2020 r.
  • KPODR w Minikowie 15.09.2020 r.

Celem operacji jest szczegółowe przedstawienie i oswojenie producentów z Programem dla Polskiego Ziemniaka MRiRW, który ma na celu gruntowną restrukturyzację branży, poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości rynkowych i fitosanitarnych, jak również wsparcie producentów poprzez promocję polskich produktów żywnościowych w ramach akcji Polska smakuje i Produkt Polski, od pola do stołu. Organizowane w ramach operacji szkolenie oraz konferencja będą miały charakter innowacyjno-edukacyjny. Zdobyta wiedza pozwoli na transfer wiedzy w zakresie dobrych praktyk wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz promowania innowacyjnych technologii uprawy ziemniaka w województwie kujawsko-pomorskim. Organizowany konkurs pozwoli na pokazanie postępu hodowlanego w ziemniaku oraz innowacji jakie zaszły przez szereg lat w badaniach nad ziemniakiem oraz jakimi walorami należy kierować się przy doborze odmiany.

Skip to content